Giới thiệu >

Catalogue

Công ty không ngừng mở rộng, phát triển thị trường. Với phương châm: “ Kinh doanh không chỉ đơn giản là bán hàng và lắp đặt sản phẩm đó phải là quá trình xây dựng mối quan hệ, tình bạn bền chặt lâu dài dựa trên cơ sở sự chân thành, nhất quán trong hành động và sự lao động miệt mài”.
Nhằm đạt được mục tiêu:
+ Đưa thương hiệu “ RAKA WINDOW&DOOR vào sâu trong tâm trí của người tiêu dùng”
+ Doanh thu qua mỗi năm tăng 20 - 50%
+ Ổn định và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên toàn công ty

top