Cửa nhựa uPVC >

Các thiết kế cửa thông dụng

Cửa sổ 01 cánh mở quay ghép liền ofix Chất liệu:
Cửa sổ 01 cánh mở hất kết hợp mở quay Chất liệu:
Cửa sổ 02 cánh mở hất Chất liệu:
Cửa sổ 02 cánh mở trượt ghép ofix Chất liệu:
Cửa đi 01 cánh mở quay Chất liệu:
Cửa đi 01 cánh mở quay Chất liệu:
Cửa đi 02 cánh mở quay Chất liệu:
Cửa đi 02 cánh mở quay Chất liệu:
Cửa đi 02 cánh mở quay ghép ofix Chất liệu:
Cửa đi 02 cánh mở quay ghép ofix Chất liệu:
top